Programă biologie Bac 2016

Biologia este una dintre materiile opționale pe care le poți alege pentru proba E, scrisă, la Bacalaureat. Materia este împarțită în două mari specializări: Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie și Biologie vegetală și animală.

Materia studiată în primii ani de liceu, clasele a IX-a – a X-a, constituie materia pentru Biologie vegetală, iar materia studiată în ultimii ani de liceu, clasele a XI-a – a XII-a, reprezintă materia pe care trebuie să o stăpâniți pentru Bacalaureatul la Anatomie.

Ambele examene de Biologie sunt împărțite în 3 subiecte:

 • subiectul 1 – cu exerciții tip grilă, de completare a spațiilor punctate, formulare și corectare de propoziții.
 • subiectul 2 – care îmbină cunoștiințele voastre cu problemele de calcul.
 • subiectul 3 – cel mai amplu, care vă va solicita cel mai mult noțiunile acumulate la biologie cu exerciții care vă cer argumente, explicații, compunere de propoziții și redactarea unui mini-eseu.

Programa pentru Bacalaureatul din 2016 depinde de profilul de Biologie pe care ți-l alegi:

Biologie vegetală și animală:

Clasa a IX-a:

 • Diversitatea lumii vii
  • Ierarhizările în funcție de taxonii studiați sunt întotdeauna prezente la Bacalaureat. Din ce am observat în anii precedenți putem spune că vei primi cel puțin două clasificări la subiectul I, cel mai probabil
  • Reprezentanți ai fiecărei clase – de asemenea subiecte frecvente care apar des împreună cu cele menționate anterior
  • Caracteristici ale reprezentanților – grupate în subiecte cu cerințele de mai sus
 • Celula
  • procariote – reprezentanți, structură, funcție
  • eucariote – reprezentanți, structură, funcție
  • comparații între procariote și eucariote – printre cele mai frecvente cerințe
 • Diziunea celulară
  • ciclul celular – etape, înțelegerea funcției ADN-ului în diviziune
  • cromozomii, de tip procariot sau eucariot și fusul de diviziune
  • Mitoza – faze și procese, importanță
  • Meioza – faze și procese, importanță
 • Ereditatea:
  • definirea conceptelor cheie:
   • genetică, ereditate, variabilitate, specie etc.
  • mecanismele transmiterii caracterelor ereditare (frecvent printre subiecte)
   • Legile mendeliene: monohibridarea, dihibridarea
   • Codominanța
   • Recombinarea genetică prin schimb reciproc de gene
  • Determinismul cromozomial al sexelor
  • Influența mediului asupra eredități
  • Boli ereditare

Clasa a X-a:

 • Țesuturi vegetale
  • clasificare, funcții
 • Țesuturi animale
  • epitelial, conjunctiv, muscular, nervo
 • Funcțiile organismelor vii:
  • Funcția de nutriție:
   • Autotrofă, heterotrofă – foarte frecvente printre subiecte
   • Respirația: aerobă, anaerobă, la plante, la animale, patologie
   • Circulația: la plante, la animale, patologie
   • Excreția: la plante, la animale, patologie
  • Funcția de relație:
   • sensibilitatea
   • locomoția: la mamifere, scheletul osos și mușchii
  • Funcția de reproducere:
   • la plante: sexuată, asexuată
   • la om: anatomia și rolul sistemelor reproducătoare femel și mascul, patologie

Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană:

Clasa a XI-a:

 • Alcătuirea corpului uman
  • organe și sisteme, planuri și raporturi
 • Funcțiile organismului uman:
  • Funcția de relație:
   • sistemul nervos: topografie, funcții, sistemul nervos somatic, sistemul nervos vegetativ, patologie
   • analizatori: segmente, fiziologie, patologie
   • glande endocrine: localizare, hormoni, roluri, patologie
   • sistemul osos: oasele scheletului, funcții, patologie
   • sistemul muscular: mușchii scheletici, funcții, patologie
  • Funcția de nutriție:
   • digestia și absorbția: organele și glandele sistemului digestiv, roluri, fiziologia proceselor de digestie și absorbție, patologie
   • circulația
   • respirație: ventilația pulmonară și parametrii acesteia, funcția structurilor implicate în proces, patologie
   • excreția: anatomia sistemului excretor, formarea și eliminarea urinii, patologie
  • Funcția de reproducere

Clasa a XII-a:

 • Genetică:
  • Genetică moleculară:
   • Acizii nucleici – clasificare, structură, funcții – obligatoriu de învățat pentru rezolvarea subiectului II.
   • Organizarea materialului genetic comparativ la virusuri, procariote și eucariote – de asemenea, subiect des întâlnit
  • Genetica umană:
   • genomul uman
   • mutageneza și teratogeneza
   • aplicabilitatea cunoștiințelor genetice în diverse domenii
 • Ecologie:
  • Sistemele antropizate:
   • caracteristici, biotopul, biocenoza, relații în sistemele antropizate
   • impactul antropic negativ asupra ecosistemelor naturale.