Programă economie Bac 2016

Când are loc examenul?

Bacalaureatul la Economie va avea loc în data de 8 Iulie 2016.

Cine poate susține examenul?

Examenul de Bacalaureat la disciplina Economie poate fi susținut de către elevii care urmează Profilului umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică și toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția profilului militar.

De ce trebuie sa obții notă mare la examen?

Promovarea examenului de Bacalaureat cu o notă mare la disciplina Economie este esențială pentru admiterea în învățământul superior. Mai mult, dacă dorești să intri la o facultate cu profil economic acest examen te va ajuta să te familiarizezi cu noțiuni și formule pe care le vei utiliza la cursurile și examenele din facultate.

Programa Bac 2016

 • Consumatorul şi comportamentul său raţional
  • Nevoi şi resurse
  • Cererea
  • Consumatorul şi comportamentul său (costul de oportunitate, utilitatea economică)
 • Producătorul/întreprinzătorul şi comportamentul său raţional
  • Proprietatea şi libera iniţiativă
  • Oferta
  • Factorii de producţie şi combinarea acestora
  • Costuri, productivitate, profit, eficienţă economică
 • Piaţa -întâlnire a agenţilor economici
  • Relaţia cerere-ofertă-preţ în economia de piaţă
  • Mecanismul concurenţial
  • Forme ale pieţei: Piaţa monetară, Piaţa capitalurilor, Piaţa muncii

Ce conține examenul?

Examenul va avea 3 subiecte. Subiectele vor avea următorul conținut:

 • Subiectul I – solicită lietera corespunzătoare răspunsului corect pentru 10 întrebări
 • Subiectul II – rezolvarea unui număr de 3 probleme care la rândul lor au mai multe subpuncte. La acest subiect trebuie să efectuezi calcule prezentând algoritmul utilizat și explicitând simbolurile folosite.
 • Subiectul III – presupune răspunsul la 4 cerințe.