Programă filosofie Bac 2016

Aici vei găsi informații clare despre ce anume trebuie să înveți pentru a obține nota maximă la examenul de Bacalaureat la Filosofie din 2016.

Parcurge programa de examen pentru disciplina filosofie prezentată explicit și într-un mod accesibil de către noi și vei face primul pas în pregătirea ta pentru bacalaureat!

 1. Omul
 • Problematica naturii umane: diverse teorii filosofice în care se încearcă să se răspundă la întrebarea fundamentală “Ce este omul?”. Filosofi și operele lor în care este dezbătută problematica naturii umane (spre exemplu, Blaise Pascal)
 • Sensul vieţii – teorii filosofice în care se dezbate asupra sensului existenței umane (spre exemplu, la Albert Camus)
 1. Morala
 • Teorii morale – filosofi imortanți și teoriile lor în care sunt prezentate diverse perspective asupra a ce e etic sau moral și a ce înseamnă fericirea.
 • Probleme de etică aplicată – sunt discutate teme majore din viața de zi cu zi în care apare problema eticii. Subiectele dezbătute sunt avortul, eutanasia sau sinuciderea asistată, genetica, drepturile animalelor.
 1. Politica
 • Libertate şi responsabilitate social-politică – definire, tipuri de libertate, perspective filosofice privind libertatea și responsabilitate, filosofi imporanți ce dezbat aceste subiecte, relația dintre libertate și responsabilitate.
 • Egalitate şi dreptate – tipuri, relația dintre egalitate și dreptate, perspective teoretice ale unor filosofi importanți privind cele două concepte.
 • Teorii politice moderne şi contemporane – presupune discutatrea unor teme de filosofie politică și include anarhismul, etatismul și liberalismul, cu precădere. De asmenea, include diverse perspective filosofice privind politica, puterea și statul.
 • Drepturile omului – tipuri de drepturi și teoriile filosofice în cadrul cărora sunt dezbătute, discuții privind Declarația Universală a Drepturilor Omului, perspective filosofice privind drepturile și democrația, în special.
 1. Cunoaşterea
 • Forme de cunoaştere şi tipuri de adevăr – cunoașterea acestora și a perspectivelor filosofice diverse formulate asupra lor
 • Adevăr şi eroare – caracterizare și înțelegerea perspectivelor pe care importanți filosofi le propun asupra acestor concepte.
 1. Filosofia
 • Filosofie şi viaţă – aspecte generale privind filosofia, dezbateri asupra rolului filosofiei în viață la diverși filosofi interesați de acest subiect.