Programă matematică Bac 2016

Pentru a te ajuta să te pregătești cât mai bine pentru această probă importantă din cadrul examenului de Bacalaureat și să scapi de emoții, profesorii experimentați de matematică ai echipei Liceunet îți vin în ajutor, pregătindu-ți ghiduri cu tot ceea ce trebuie să știi pentru a te putea descurca cu rezolvarea subiectului de examen al probei de matematică.

Găsești materiale în funcție de profilul pe care l-ai urmat în liceu, precum și subiecte de Bacalaureat din anii anteriori (din toate cele 4 sesiuni) rezolvate complet și conform baremelor oficiale.

Toate aceste materiale, pregătite special pentru tine, au menirea de a te ajuta să înțelegi mai bine această materie și totodată, să te ajute să obții note cât mai mari la examenul de Bacalaureat.

Proba scrisă la matematică este obligatorie în funcție de filiera, profilul și specializarea urmată, astfel: pentru profilul real din filiera teoretica, pentru toate profilurile din filiera tehnologica si pentru profilul militar si profilul pedagogic – specializarea invatatori-educatoare, din filiera vocationala.

După cum se știe deja, subiectul de Bacalaureat pentru proba de matematică este împărțit în 3 subiecte mari, fiecare având mai multe subpuncte, după cum urmează:

  • Subiectul I conține 6 subiecte care se rezolvă folosind cunoștiințele claselor a IX-a, respectiv a X-a.
  • Subiectul II conține 2 probleme pentru elevii care urmează profilele matematică-informatică, științele naturii și tehnologic, iar pentru cei care urmează profilul pedagogic, acest subiect este format dintr-o singură problemă, care ar 6 subpuncte. Pentru a rezolva acest subiect ai nevoie de cunoștințele din clasele a XI-a și a XII-a.
  • Subiectul III, asemenea subiectului anterior conține 2 probleme pentru elevii care urmează profilele matematică-informatică, științele naturii și tehnologic, iar pentru cei care urmează profilul pedagogic, acest subiect este format dintr-o singură problemă, care ar 6 subpuncte. Pentru a rezolva acest subiect ai nevoie de cunoștințele din clasele a XI-a și a XII-a.

Ce trebuie să știi pentru fiecare dintre aceste trei subiecte, pentru a putea obține punctajul maxim de 30 de puncte, alocat fiecărui subiect, sunt următoarele noțiuni:

  1. Pentru Subiectul I: numere complexe, numere reale, logaritmi, funcția de gradul I, funcția de gradul II, matematici financiare (procente, dobânzi, TVA), probabilități, trigonometrie, metode de numărare (mulțimi finite ordonate, permutări, aranjamente, combinări), geometrie, progresii, ecuații, inecuații, reprezentarea grafică, funcții elementare.
  2. Pentru Subiectul II: matrice, sisteme de ecuații liniare, polinoame, legi de compoziție, structuri algebrice.
  3. Pentru Subiectul III: funcții derivabile, calcul integral, limite de șiruri, limite de funcții, funcții continue.