Programă psihologie Bac 2016

Cu noi îți poți începe procesul de pregătire pentru examenul de Bacalaureat la Psihologie din 2016. Am structurat pentru tine și am prezentat într-un mod accesibil programa pe care va trebui să o stăpânești pentru examen.

Mai jos poți parcurge o incursiune clară în programa de examen pentru disciplina Psihologie, esențială pregătirii tale.

 1. Procesele psihice şi rolul lor în evoluţia personalităţii
 • Procesele cognitive senzoriale: va trebui să cunoști caracterizarea generală pentru toate procesele cognitive senzoriale, și anume, pentru senzații, percepții și reprezentări. Caracterizarea generală include definiția fiecărui proces și însușirile sale principale, care îi deosebesc sau îl aseamănă de alte procese psihice (spre exemplu, ce fel de informații obținem prin intermediul lor și cum).
 • Procese cognitive superioare: aici intră gândirea, memoria și imaginaţia. În funcție de specificul fiecăruia, va trebui să înțelegi definirea și structura lor, cu diverse tipologii, forme, procese, calități, factori sau procedee ce le compun.
 • Activităţi şi procese reglatorii: acesea cuprind limbajul, motivaţia, voinţa, afectivitatea și atenţia. La fel ca în cazul proceselor cognitive superioare, accentual este pus pe definirea lor și înțelegerea anumitor particularități și clasificări, forme, funcții sau etape, în funcție de fiecare activitate și proces reglator în parte.
 1. Structura şi dezvoltarea personalităţii  
 • Caracterizarea generală a personalităţii – presupune definirea personalității, trasarea limitelor dintre concepte precum individ, individualitate, persoană, personaj și personalitate și însușirea principalelor caracteristici ale personalității (spre exemplu, persistența sa de-a lungul timpuluiu), a tipurilor (de exemplu, personalități imature) și a laturilor personalității (de exemplu, caracterul).
 • Temperamentul – include definirea sa și extragerea principalelor sale caracteristici, descrierea principalelor tipuri de temperament și a legăturilor dintre temperament și celelalte laturi ale personalității.
 • Aptitudinile – definirea, cunoașterea caracteristicilor fundamentale și clasificarea aptitudinilor.
 • Inteligenţa, ca aptitudine generală – presupune definirea sa, caracteristicile principale și diverse teorii privind inteligența.
 • Caracterul – definirea, caracteristicile principale, structura sa și modalitatea în care interacționează cu alte laturi ale personalității.
 • Creativitatea – se cer definirea, caracterizarea, factorii implicați în creativitate, precum și nivelurile și fazele creativității.